Mobiele surveillance

Mobiele surveillance

De mobiele surveillanten van Unit Security kunnen voor u worden ingezet bij het collectief beveiligen van gebouwen en terreinen indien permanente beveiliging niet nodig en/of gewenst is. Vrijwel altijd gaat de inzet van mobile surveillanten samen met het gebruik van een alarmsysteem. Onze surveillanten zullen zowel rijdend als lopend het gebouw/terrein nauwlettend in de gaten houden en controles uitvoeren op risicovolle plaatsen en objecten.

Het doel hierbij is het voorkomen en terugdringen van criminele activiteiten zoals diefstal en vandalisme. Werkzaamheden binnen het mobiele team van Unit Security bestaan o.a. uit; surveilleren op vastgestelde tijden/plaatsen, het openen en sluiten van objecten, het lopen van brand en sluitronde, reageren op alarm meldingen en hier adequaat op reageren. Het team van Unit Security is erin getraind om afwijkende situaties te herkennen, hierop adequaat te handelen en gebeurtenissen te rapporteren. Tijdens hun werk letten de mobiele surveillanten van Unit Security o.a. op; niet afgesloten in/uitgangen van het pand, afwijkingen in de ingeschakelde verlichting, brandgevaarlijke situaties en controleren zij wie er aanwezig is (persoonscontrole) via legitimatie.

Kenmerken van onze mobiele surveillanten zijn o.a.;

Oplettend, representatief en flexibel

Offerte